Luvata

Uuden strategian lanseeraus visualisoinnin keinoin

Voidakseen ennakoida muutoksia markkinoilla, hyödyntää tulevaisuuden kasvupotentiaalia ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, on Luvata muotoillut uudelleen oman strategiansa.

Luvatan strategiakuva

Haaste

Strategiasta viestiminen ja uuden strategian jalkauttaminen päivittäiseen toimintaan koettiin haasteelliseksi ilman selittävää visuaalista kuvitusta.

Ratkaisu

Lanseeratakseen uuden strategiansa, Luvata tilasi West Creativelta strategian visualisoinnin, animaation strategiakuvaan, animaatiovideon sekä julisteet. Strategian kuvitus toteutettiin heille räätälöidysti ja alusta alkaen itse kuvittaen.

Lopputulos

West onnistui selkeyttämään ja tiivistämään strategian ydinviestin visuaalisesti henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, auttaen samalla sen viemistä käytäntöön.

Halusimme kuvituksen joka viestii yrityksemme ja strategiamme merkitystä yhteiskunnassa sekä proaktiivista rooliamme paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Mielestämme ja palautteen perusteella tässä on onnistuttu. Olemme saaneet positiivista palautetta kuvituksesta ja kaupunkikuvaa on käytetty viestinnässä monipuolisesti niin konsernin kuin eri yksiköiden toimesta. Luotu kaupunkikuva auttaa meidän henkilöstöä sekä ulkoisia sidosryhmiä nopeasti hahmottamaan yrityksemme roolin entistä kestävämmän tulevaisuuden rakentajana. Kuvituksen pohjalta luotu animaatiovideo on ollut erinomainen työkalu strategian jalkauttamisessa. Strategia on usein moniulotteinen ja mittava kokonaisuus ja animaatiovideon avulla olemme pystyneet ymmärrettävällä tavalla viestimään tätä kokonaisuutta eri sidosryhmille.

Laura Alisalo, Communications Director