Pelastakaa Lapset ry

Lastensuojelupalvelut

Pelastakaa Lapset tekee valtakunnallisesti monialaista lastensuojelutyötä. Kaiken toiminnan keskiössä on lapsi, hänen oikeutensa hyvään arkeen ja mahdollisuuksien tulevaisuuteen.

West pelastakaa lapset ry lastensuojelu graafinen suunnittelu

Haaste

Pelastakaa Lapset on paljolti tunnettu emojärjestön tekemästä humanitäärisestä työstä maailman hätäapukohteissa. Suomessa toimivat lastensuojelupalvelut haluttiin nostaa paremmin esille ja eriyttää ne selkeämmin omaksi palvelukokonaisuudeksi. Mutta miten jalostaa visuaalista ilmettä ja kerrontatapaa niin, että yhtenäisyys järjestön sisällä säilyy ja silti saadaan aikaan omaa tunnistettavuutta?

Ratkaisu

Työ alkoi sillä, että West kiteytti Lastensuojelupalveluiden ydinviestin ja olemassaolon syyn. Lastensuojelupalveluiden visuaalisiin elementteihin ja kuvamaailmaan tuotiin omaa hienovaraista erottuvuutta, koko järjestön brändi-ilmettä kuitenkin kunnioittaen. Äänensävyssä ja palveluiden nimeämisessä huomioitiin kohderyhmät ja alan sensitiivisyys.

Lopputulos

Asiantunteva, inhimillinen ja puhutteleva kokonaisuus - Kaiken arvoinen lapsi. Selkeä ja kohderyhmän huomioiva sekä kaikkia osapuolia kunnioittava tapa kertoa ja näkyä. Myös logo sai oman lisäviitteen, Pelastakaa Lapset - Lastensuojelupalvelut. Ihan ensimmäisenä saimme tämän kaiken tuotua esiin uudessa kunta-kohderyhmää palvelevassa yleisesitteessä – se keräsikin heti hurjan määrän positiivista palautetta niin asiakkaalta kuin kohderyhmältäkin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!