WEST CREATIVEN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tältä sivulta löydät West Creative Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sekä työnhakijarekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukaiset rekisteriselosteet.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan West Creativen verkkosivustoon, sivustolla esitettävään aineistoon ja yhteydenottoihin, jotka tehdään West Creativen verkkosivuston kautta. Käyttäessäsi sivua hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 15.5.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. West Creative pidättää oikeuden muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa westcreative.fi ja ne astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

TIIVISTETTY SELOSTE

Rekisterin tietoja käytämme asiakaspalvelussamme ja markkinoinnissamme. Tiedot kerätään asiakassopimuksista sekä verkkosivuilta evästeillä ja verkkosivulomakkeilla. Palvelun, esimerkiksi internet-sivujen, tarjoamisen puitteissa tietosi voivat olla yhteistyökumppanimme palvelimilla, mutta tietojasi ei myydä, luovuteta tai vuokrata kolmansille osapuolille.

Voit kieltää markkinoinnin lähettämällä meille kirjallisen pyynnön tai vastaanottamasi markkinointiviestin linkistä. Voit kieltää myös selaimen asetuksista evästeiden keräämisen, mutta verkkosivumme kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi tällöin suunnitellusti.

WEST CREATIVE OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI
REKISTERINPITÄJÄ

West Creative Oy (jäljempänä West Creative)
Y-tunnus: 2829759-8

Pohjoisranta 11 E
28100 Pori
040 674 5044

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Niina Valli
West Creative Oy
Pohjoisranta 11 E
28100 Pori
niina@westcreative.fi

REKISTERIN NIMI

West Creativen asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:
· asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
· palveluista ja tuotteista tiedottaminen
· markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
· mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
· suoramarkkinointikieltojen ylläpito

Henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä kohdennetuista markkinointi- ja asiakasviesteistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

· Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
· Palvelun tarjoamiselle olennaiset tiedot
· Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
· IP-osoitetieto tai muu tunniste
· Asiakaspalautetiedot
· Tilaus- ja toimitustiedot
· Evästeiden kautta kerättävät tiedot
· Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
· Muut asiakkaan/henkilön suostumuksella kerättävät tiedot.

Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics ja MailChimp – palveluiden tietosuojaselosteissa:

Google Analytics
MailChimp

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

· Asiakkuussopimukset
· Verkkosivujen tietolomakkeet
· westcreative.fi verkkosivujen evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää MailChimp- sekä Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä palvelumme sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Mikäli et halua verkkosivuston keräävän tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkosivut ja siihen liittyvät palvelut eivät välttämättä toimi häiriöittä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Voidaksemme toimittaa sinulle palvelua verkkosivuillamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

West Creative ei myy tai vuokraa tietoja rekisterin ulkopuolelle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin vain maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkiä.

Lisätietoja westcreative.fi -sivustolta tietoja keräävien kolmansien osapuolten tietojensiirtokäytänteistä:

Google Analytics
MailChimp

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain West Creativen työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

West Creativen sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen sosiaaliseen median palveluun. Näihin West Creativen sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. West Creativella ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä West Creative ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.

TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.

WEST CREATIVE OY:N TYÖNHAKIJAREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

West Creative Oy (jäljempänä West Creative)
Y-tunnus: 2829759-8
Pohjoisranta 11 E
28100 Pori
welcome@westcreative.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Niina Valli
West Creative Oy
Pohjoisranta 11 E
28100 Pori
niina@westcreative.fi

REKISTERIN NIMI

West Creativen työnhakijarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään rekrytointitarkoituksiin sekä rekrytointimarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

· Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
· Haettava tehtävä
· Hakijan työsuhteeseen ja -tehtävään liittyvät toiveet
· Koulutus- ja kokemustiedot
· Osaamistiedot
· Evästeiden kautta kerättävät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics ja MailChimp -palveluiden tietosuojaselosteissa:

Google Analytics
MailChimp

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääosa tiedoista saadaan hakijalta itseltään. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana kertyy tietoa prosessin etenemisestä ja soveltuvuudesta. Myös West Creativen verkkopalveluiden keräämiä evästetietoja voidaan hyödyntää.

Mikäli et halua verkkosivuston keräävän tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen).

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa rekrytoinnissa käytettävälle West Creativen kumppanille esimerkiksi työnhakijan soveltuvuusarviointeja varten. Voidaksemme toimittaa sinulle palvelua verkkosivuillamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin vain maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkiä.

Lisätietoja westcreative.fi -sivustolta tietoja keräävien kolmansien osapuolten tietojensiirtokäytänteistä:

Google Analytics
MailChimp

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain West Creativen työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.

TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen welcome@westcreative.fi.